Agnieszka Drużdżel

Agnieszka Drużdżel

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej w roku 1996. W roku 2003 obroniła pracę doktorską „Probabilistic Causal Models in Medicine: Applications to Diagnosis of Liver Disorders” w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Od roku 1997 pracuje na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. W latach 2005-2006 odbyła staż naukowy w laboratorium RODS, University of Pittsburgh, USA. Z kolei od roku 2007 współpracuje z Magee-Womens Hospital, University of Pittsburgh Medical Center, USA.