Agnieszka Nowak-Kozicka

Agnieszka Nowak-Kozicka

Właścicielka agencji to do PR, ekspert w dziedzinie wykorzystania narzędzi digitalowych w działaniach PR. Ma blisko 10 lat doświadczenia w budowaniu i wdrażaniu strategii komunikacyjnych. Była odpowiedzialna m.in. za komunikację PR oraz social media w branżach: interaktywnej, telewizyjnej, IT, FMCG oraz działania CSR-owe. Jest ekspertem w dziedzinie wykorzystania narzędzi digitalowych w działaniach PR. Karierę rozpoczęła na początku 2006 roku w Ciszewski Public Relations, następnie pracowała w branży internetowej gdzie zajmowała się PR-em i marketingiem dla agencji: OS3 multimedia, Netizens|Peppermin oraz GoldenSubmarine.

Obszary, w których ma największe doświadczenie to strategie działań PR oraz marketingowe, media relations, digital PR, event PR, corporate PR, brand PR, employer branding i zarządzanie kryzysowe.