Karol Rogowski

Karol Rogowski

Software Developer od 2009 roku. Jego główne obszary zainteresowań to technologie .NET, JavaScript i SQL. Współzałożyciel społeczności JavaScript – meet.js Białystok. Autor książki „Świat poza jQuery. Biblioteki: AngularJS, KnockoutJS, BackboneJS”. Obecnie Specjalista ds. danych i Team Leader w firmie SoftwareHut.

Aspirujący do roli mówcy i prelegenta. Występował na wielu konferencjach developerskich. W czasie wolnym mąż i okropny pokerzysta.