Mariusz Wesołowski

Mariusz Wesołowski

Doświadczenie zdobył w Grupie Allegro, gdzie stworzył i koordynował projekt Edukacyjnych Spotkań Allegro. Na wolnym rynku nie stroni od dużych klientów. Z jego umiejętności szkoleniowych skorzystały firmy takie, jak: Onet, Agora czy EduInvest.

Obecnie związany z Grupą Raben. Współautor „Biblii e-biznesu”, „Małej encyklopedii obciachu”, a także „Tomów kultury” (lata 70. & 80.). Zdarza mu się wykładać e-marketing oraz e-biznes w ramach studiów podyplomowych na kilku wyższych uczelniach w Polsce.