Opłaty

Wartości podane poniżej, to wysokość opłaty za jeden sem. Dla poszczególnych kierunków wynosi ona:

 • Informatyka – Technologie ICT i Programowanie, edycja XI – 2 800 zł / sem;
 • Aplikacje Internetowe Front-End Development, edycja VI – 3 200 zł / sem;
 • Marketing Internetowy, edycja VI – 2 800 zł / sem ;
 • Bezpieczeństwo systemów i sieci, edycja IV – 2 800 zł / sem;
 • Data Science – Developer / Analityk danych, edycja IV – 3 200 zł / sem;
 • Projektowanie User Experience i Analityka internetowa, edycja III – 3 200 zł / sem;
 • JavaScript Developer, edycja II – 3 200 zł / sem;
 • Cyberbezpieczeństwo (specjalności: Administrator Bezpieczeństwa Sieci, Analityk Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, Inżynier Bezpieczeństwa Sieci), edycja II – 5 200 zł / sem;

Całkowita opłata za studia podyplomowe jest sumą opłat dla 2-semestrów, wpisowego i opłaty za wydanie świadectwa. Wpisowe na studia podyplomowe wynosi 100 zł i jest opłatą dodatkową. Koszt wydania świadectwa to 30 zł. Do składanych dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć dowód wpłaty wpisowego. W razie rezygnacji kwota wpisowego nie jest zwracana.

Terminy wpłat czesnego na studiach podyplomowych na Wydziale Informatyki w roku akademickim 2018/19 określa umowa o kształceniu.

Raty

Istnieje możliwość rozłożenia czesnego na raty. W tym celu należy złożyć podanie o rozłożenie na raty przed rozpoczęciem pierwszego semestru. Liczbę rat należy podać w podaniu. Mogą to być nawet 4 raty w semestrze, czyli 8 rat w ciągu roku całych studiów.

Faktury

Faktury VAT za wpłacone czesne wystawiane będą nie później niż siódmego dnia od daty zaksięgowania wpłaty na koncie uczelni. Żądanie wystawienia faktury należy zgłosić w biurze studiów podyplomowych, w terminie maks. 3 miesięcy od dokonania wpłaty. Po tym terminie uczelnia nie ma obowiązku wystawienia faktury. Fakturę wystawia się w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia.

Do wystawienia faktury konieczne jest podanie następujących danych:

 • NIP,
 • dane osobowe (imię nazwisko lub nazwa firmy)
 • adres osoby (firmy), na którą należy wystawić fakturę.

Konto bankowe

Opłatę za studia należy wpłacać na konto Politechniki Białostockiej lub dokonać opłaty w punkcie bankowym znajdującym się w budynku Rektoratu PB, ul. Wiejska 45A, Bank Peko S.A I.O w Białymstoku,

Nr konta: 72 1240 1154 1111 0000 2148 7721

Podając jako tytuł przelewu: „Studia Podypl. Imię i nazwisko, kierunek, numer edycji”, np. „Studia Podypl. Jan Kowalski, Informatyka, edycja X”, „Studia Podypl. Jan Kowalski, Marketing Internetowy, edycja V”, „Studia Podypl. Jan Kowalski, Front-End Development, edycja V”.

Kserokopie dowodu wpłaty lub elektroniczny wydruk należy obowiązkowo przedkładać w biurze studiów podyplomowych, lub przesyłać w wersji elektronicznej w postaci skanu.