Organizacja studiów

Studia trwają przez 2 semestry. Zajęcia odbywają się tylko w soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie. Zaplanowanych jest 9 terminów w sem zimowym i 10 terminów w semestrze letnim.

W zależności o specjalności, zjazdów może być 8, 9 lub 10 (dla II sem.). Dwa pierwsze zjazdy są wspólne dla wszystkich kierunków. Terminarz pozostałych zostanie ustalony w ciągu pierwszego tygodnia października. Zaliczenie studiów odbywa się na podstawie zaliczeń cząstkowych poszczególnych przedmiotów. Wyjątkiem są studia „Marketing Internetowy”, gdzie zaliczenie odbywa się na podstawie prac cząstkowych, które są przygotowywane na podstawie otrzymanego briefu.

Semestr zimowy

 1. 14-15.10.2017
 2. 28-29.10.2017
 3. 04-05.11.2017
 4. 18-19.11.2017
 5. 02-03.12.2017
 6. 16-17.12.2017
 7. 13-14.01.2018
 8. 20-21.01.2018
 9. 03-04.02.2018

Semestr letni

 1. 17-18.02.2018
 2. 03-04.03.2018
 3. 10-11.03.2018
 4. 17-18.03.2018
 5. 14-15.04.2018
 6. 21-22.04.2018
 7. 12-13.05.2018
 8. 26-27.05.2018
 9. 09-10.06.2018
 10. 23-24.06.2018

Świadectwo ukończenia studiów

W dokumencie stwierdzającym ukończenie studiów podyplomowych wpisuje się ostateczny wynik studiów, którym jest średnia ważona wszystkich uzyskanych ocen z zaliczeń. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z przepisami określonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W celu otrzymania dokumentu ukończenia studiów podyplomowych należy złożyć:

 • wypełnioną kartę obiegową – druk w dziekanacie,
 • dostarczenie dowodu wpłaty, w wysokości 30 złotych – za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych. 

Wpłatę należy dokonać na konto bankowe Politechniki Białostockiej PEKAO SA I O/Białystok 30124011541111000021487604 z opisem : za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych na Wydziale Informatyki.