Organizacja studiów

Studia trwają przez 2 semestry. Zajęcia odbywają się tylko w soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie. Zaplanowanych jest 9 terminów w sem zimowym i 10 terminów w semestrze letnim.

W zależności o specjalności, zjazdów może być 9 lub 10. Dwa pierwsze zjazdy są wspólne dla wszystkich kierunków. Terminy zjazdów, które zostaną „wykreślone” z harmonogramu, zostaną ustalone w ciągu października. Zaliczenie studiów odbywa się na podstawie zaliczeń cząstkowych poszczególnych przedmiotów lub projektów, które są przygotowywane na podstawie otrzymanego briefu.

Semestr zimowy

 1. 20-21.10.2018
 2. 27-28.10.2018
 3. 17-18.11.2018
 4. 01-02.12.2018
 5. 15-16.12.2018
 6. 12-13.01.2019
 7. 26-27.01.2019
 8. 09-10.02.2019
 9. 16-17.02.2019
 10. 23-24.02.2019

Semestr letni

 1. 09-10.03.2019
 2. 23-24.03.2019
 3. 30-31.03.2019
 4. 06-07.04.2019
 5. 13-14.04.2019
 6. 11-12.05.2019
 7. 18-19.05.2019
 8. 25-26.05.2019
 9. 01-02.06.2019
 10. 15-16.06.2019

Świadectwo ukończenia studiów

W dokumencie stwierdzającym ukończenie studiów podyplomowych wpisuje się ostateczny wynik studiów, którym jest średnia ważona wszystkich uzyskanych ocen z zaliczeń. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z przepisami określonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W celu otrzymania dokumentu ukończenia studiów podyplomowych należy złożyć:

 • wypełnioną kartę obiegową – druk w dziekanacie,
 • dostarczenie dowodu wpłaty, w wysokości 30 złotych – za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych. 

Wpłatę należy dokonać na konto bankowe Politechniki Białostockiej PEKAO SA I O/Białystok 30124011541111000021487604 z opisem : za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych na Wydziale Informatyki.