Rekrutacja

Rekrutacja na wszystkie kierunki rozpocznie się 08 lipca 2019r. i będzie trwać do 30 września 2019r. 

Dla poszczególnych kierunków może zakończyć się wcześniej, jeśli limit miejsc na dany kierunek zostanie wyczerpany. W przypadku złożenia dokumentów po terminie zakończenia rekrutacji, decyzja o przyjęciu na studia, każdorazowo będzie rozpatrywana indywidualnie.

Wydział Informatyki w roku akademickim 2019/2020 oferuje następujące specjalności studiów podyplomowych:

 • Informatyka – Technologie ICT i Programowanie, edycja XI – studia 2-semestralne
 • Aplikacje Internetowe Front-End Development, edycja VI – studia 2- semestralne
 • Marketing Internetowy, edycja VI – studia 2- semestralne
 • Bezpieczeństwo systemów i sieci, edycja IV  – studia 2- semestralne
 • Data Science – Developer / Analityk Danych, edycja IV – studia 2- semestralne
 • Projektowanie User Experience i Analityka internetowa, edycja III  – studia 2- semestralne
 • JavaScript Developer, edycja II – studia 2- semestralne
 • Cyberbezpieczeństwo (trzy specjalności), edycja I – studia 2- semestralne

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (magister, magister inżynier, inżynier, licencjat).

Zajęcia w formie szkoleń

UWAGA! Istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach studiów na zasadzie uczestnictwa w szkoleniu. Słuchacz, który nie posiada dyplomu ukończenia studiów, otrzyma wtedy świadectwo ukończenia szkolenia.

Bliższe informacje dot formalności można uzyskać: pod adresem wi(kropka)pd@pb.edu.pl lub kontaktując z się z biurem studiów podyplomowych: 85-746-90-99

Informacji merytorycznych dot. poszczególnych kierunków udzielają kierownicy studiów podyplomowych:

dr. inż. Paweł Tadejko, tel. 504 142 530, e-mail: p(kropka)tadejko(at)pb.edu.pl, dla kierunków:

 • Aplikacje internetowe – Front-End Development
 • Marketing Internetowy
 • Projektowanie User Experience i Analityka internetowa
 • JavaScript Developer

dr. inż. Magdalena Topczewska, tel. 602 373 635, e-mail: m(kropka)topczewska(at)pb.edu.pl, dla kierunku:

 • Data Science – Developer / Analityk Danych

dr inż. Tomasz Grześ, tel. 501 847 831, e-mail: t(kropka)grzes(at)pb.edu.pl, dla kierunków:

 • Informatyka – Technologie ICT i Programowanie
 • Bezpieczeństwo systemów i sieci komputerowych

dr inż. Ireneusz Mrozek, tel. 663 101 260, e-mail: i(kropka)mrozek(at)pb.edu.pl, dla kierunku:

 • Cyberbezpieczeństwo – specjalności:

Dokumenty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą w terminie od 08.07.2019r. do 30.09. 2019r. w biurze studiów podyplomowych Wydziału Informatyki p. 118, lub na adres:
Studia Podyplomowe Wydziału Informatyki
Politechnika Białostocka
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A

Dowód wpłaty

Opłatę wpisowego należy wpłacać na konto Politechniki Białostockiej lub dokonać opłaty w punkcie bankowym znajdującym się w budynku Rektoratu PB, ul. Wiejska 45A, Bank Peko S.A I.O w Białymstoku,

Nr konta: 72 1240 1154 1111 0000 2148 7721

Podając jako tytuł przelewu: „Wpisowe, Studia Podypl. Imię i nazwisko, kierunek, numer edycji”, np. „Wpisowe, Studia Podypl. Jan Kowalski, Informatyka, edycja XI”, „Wpisowe, Studia Podypl. Jan Kowalski, Marketing Internetowy, edycja VI”, „Wpisowe, Studia Podypl. Jan Kowalski, Front-End Development, edycja VI”.

Kserokopie dowodu wpłaty lub elektroniczny wydruk należy obowiązkowo przedkładać w biurze studiów podyplomowych, lub przesyłać w wersji elektronicznej w postaci skanu na adres biura studiów wi.pd(at)pb.edu.pl.

Liczba miejsc

Warunkiem uruchomienia studiów jest kwalifikacja minimalnej liczby kandydatów – 30 osób dla każdego z kierunków. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc na studia decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy liczba chętnych osób przekroczy 30 zostanie przeanalizowana możliwość uruchomienia dodatkowych grup pracowni specjalistycznej – w zależności od kierunku studiów. W przypadku gdy liczba kandydatów będzie mniejsza, decyzja o uruchomieniu kierunku zostanie podjęta po przeprowadzeniu dodatkowej analizy.