Plan studiów

Plan studiów „UX Design i Analityka internetowa” obejmuje około 230 godzin zajęć, prowadzonych w formie wykładów, warsztatów i pracowni komputerowych. Zakres tematów dotyczy następujących zagadnień:

I SEMESTR

Blok: Wprowadzenie do analityki i UX

 1. Technologie internetowe i standardy WWW (wykład: 8h)
 2. Wstęp do analityki internetowej (wykład: 2h)
 3. Wprowadzenie do User Experience (wykład: 4h)
 4. Zarządzanie projektami i analiza wymagań biznesowych (wykład/warsztat: 4h/4h)
 5. Psychologia poznawcza w projektowaniu UX (wykład: 6h)

Blok: Projektowanie User Experience

 1. Strategia projektowania produktów cyfrowych (wykład/pracownia: 8h/8h)
 2. Projektowanie User Experience – Badania potrzeb (wykład/pracownia: 6h/6h)
 3. Modelowanie procesów i szkicowanie rozwiązań (wykład/pracownia: 8h/8h)
 4. Prototypowanie produktu WEB i Mobile 1 (wykład/pracownia: 8h/10h)

Blok: Analityka internetowa i optymalizacja

 1. Analityka internetowa z wykorzystaniem Google Analytics (wykład/pracownia: 8h/8h)
 2. Wdrażanie analityki webowej przy użyciu Google Tag Manager (wykład/pracownia: 2h/6h)
 3. Optymalizacja współczynnika konwersji w serwisach internetowych (wykład/pracownia: 4h/4h)

II SEMESTR

Blok: Projektowanie User Experience

 1. Prototypowanie produktu WEB i Mobile 2 (wykład/pracownia: 8h/10h)
 2. Projektowanie User Experience – Badania użyteczności (wykład/pracownia: 6h/6h)

Blok: Biznes, technologie i ich wykorzystanie

 1. Web Design i jego rola w projektowaniu User Experience  (wykład/pracownia: 12h/16h)
 2. Problemy biznesowe UX i ich rozwiązania – Wykłady zamawiane (wykład/pracownia: 16h/0h)
 3. Projekt zaliczeniowy UX – Mentoring w ramach projektów (wykład/pracownia: 0h/24h)

Krótka charakterystyka wybranych przedmiotów

I Semestr

Blok: Wprowadzenie do analityki i UX

Technologie internetowe i standardy WWW

Program wykładów obejmuje podstawowe pojęcia związane ze sposobem i standardami transmisji danych w Internecie oraz standardami WEB, o których istnieniu powinien być świadomy słuchacz kierunku. Zagadnienia obejmują m.in.:

 • Wprowadzenie do komunikacji sieciowej w Internecie: protokoły internetowe; URL/URI; serwer WWW, przeglądarka, aplikacja mobilna. client side vs server side, ciasteczka, sesje na serwerze, API, domeny, hosting, chmura, DNS, SaaS.
 • Standardy HTML5/CSS3, Języki znacznikowe – XML, Technologie Cross Platform. Responsive WEB Design. Struktura dokumentu HTML5. Standard CSS, jego rola i krótki przegląd możliwości. Język JavaScript, możliwości i obszary wykorzystania,  także we współczesnych architekturach WWW, microservices.

Wstęp do analityki internetowej

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z analityką w obrębie serwisów internetowych. Główny nacisk położono na zrozumienie zagadnień związanych z działaniem serwisów internetowych, ustalaniem i mierzeniem celów biznesowych. Podstawowe zagadnienia związane z serwisami internetowymi i analityką webową.

Wprowadzenie do User Experience

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z pojęciem user experience i pojęciami pokrewnymi. Główny nacisk położono na zrozumienie zagadnień związanych z elementami składowymi projektowania User Experience w kontekście tworzenia serwisów internetowych.

Zarządzanie projektem i analiza wymagań biznesowych

Zapoznanie z bieżącymi trendami w zarządzaniu projektami pod kątem branży IT oraz dedykowanych dla UX. Od etapu analizy funkcjonalnej, rozpoznania potencjalnych ryzyk i zagrożeń, realizacji i zakończenia projektu. Zapoznanie ze zwinnymi metodykami prowadzenia projektu  na przykładzie SCRUM.

Zapoznanie z podstawowymi narzędziami zarządzania projektami. Wprowadzenie w zwinne metody prowadzenia projektów. Omówienia metodyki SCRUM, jej etapów i roli w procesie budowania rozwiązań branży UX.

Psychologia poznawcza w projektowaniu UX

Podczas zajęć słuchacz dowie się o budowaniu rozwiązań w taki sposób żeby było ono dopasowane do działaniu umysłu w kontekście interakcji z produktem cyfrowym. Prowadzący omówią, jak postrzegamy rzeczywistość, na co zwracamy uwagę, co zapamiętujemy i jak myślimy. Zaprezentują też współczesne metody badania umysłu, skupiając się szczególnie narzędziach potencjalnie przydatnych w projektowaniu interakcji.

Treści wykładów się skupiają się wokół zagadnień w psychologii poznawczej, które dotyczą najważniejszych procesów z punktu widzenia UX:

 • wrażenia, czyli przebiegu procesu odbioru bodźców;
 • postrzegania, czyli rozpoznawania i interpretacji zarejestrowanego bodźca;

Blok: Analityka internetowa i optymalizacja

Analityka internetowa z wykorzystaniem Google Analytics

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami analityki w obrębie serwisów internetowych. Główny nacisk położono na zrozumienie zagadnień związanych z obsługą narzędzia Google Analytics, interpretowania danych z raportów Google Analytics, wyciąganiem wniosków na podstawie danych oraz tworzeniem raportów.

Wdrażanie analityki webowej przy użyciu Google Tag Manager

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z wdrażaniem zaawansowanych mechanizmów analityki webowej. Główny nacisk położono na zrozumienie zagadnień związanych z obsługą narzędzia Google Tag Manager oraz zrozumieniem mechanizmu warstwy danych.

Optymalizacja współczynnika konwersji w serwisach internetowych

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z optymalizacją konwersji w serwisach internetowych. Główny nacisk położono na zrozumienie zagadnień związanych z optymalizacją serwisów oraz zachodzących w nich procesów, a także na opanowanie umiejętności tworzenia testów A/B w narzędziach Google Analytics oraz Google Optimize.

Raportowanie i wizualizacja danych

Blok: Projektowanie User Experience

Strategia projektowania produktów cyfrowych

Celem przedmiotu Strategia User Experience jest zapoznanie słuchaczy z metodami i modelami pozwalającymi na stworzenie strategii i koncepcji dla unikalnych produktów cyfrowych, które będą odpowiadały na potrzeby użytkowników.

Modelowanie procesów i szkicowanie rozwiązań

Celem przedmiotu jest tworzenie scenariuszy „user flows” – Szkicowanie rozwiązań – tworzenie architektury informacji – struktura produkty – architektura informacji – nawigacja, funkcje, kontent – użyteczność i dostępność – paper prototyping

Prototypowanie produktu WEB i Mobile 1

Celem przedmiotu jest nauka projektowania makiet klikalnych produktów mobile i web wraz z odzwierciedleniem interakcji i funkcji. Dodatkowo słuchacze naucza się obsługi jednego z wiodących narzędzi do projektowania  – UXPin, oraz poznają w jaki sposób należy sporządzić dokumentację projektową z zakresu UX.

Badania w projektowaniu User Experience

Głównym celem jest podkreślenie roli badań z użytkownikami w tworzeniu produktu interaktywnego. Na zajęciach teoretycznych i praktycznych zostanie przedstawione 13 głównych metod badawczych wraz z wskazaniem plusów i minusów każdej metody.

II Semestr

Blok: Projektowanie User Experience

Prototypowanie produktu WEB i Mobile 2

Badania w projektowaniu User Experience

Głównym celem jest podkreślenie roli badań z użytkownikami w tworzeniu produktu interaktywnego. Na zajęciach teoretycznych i praktycznych zostanie przedstawione 13 głównych metod badawczych wraz z wskazaniem plusów i minusów każdej metody.

Blok: Biznes, technologie i ich wykorzystanie

Web Design i jego rola w projektowaniu User Experience

Wykształcenie umiejętności łączenia komunikatów słownych z obrazem. Przekazanie wiedzy nt. dobierania kroju pisma  do poszczególnych zadań. Wykonanie kompozycji literniczych o zróżnicowanej ekspresji graficznej.

Celem kształcenia jest wprowadzenie słuchaczy w umiejętności w zakresie posługiwania się współczesnym warsztatem grafika dla osiągnięcia projektów przeznaczonych głównie dla zastosowań publikacji w sieci Internet.

Problemy biznesowe i rozwiązania – Wykłady zamawiane
Projekt zaliczeniowy – Mentoring w ramach projektów