Plan studiów

Plan studiów “Marketing Internetowy” obejmuje ponad 230 godzin zajęć, prowadzonych w formie wykładów, dyskusji panelowych, a także warsztatów

Kierownik merytoryczny: dr inż. Paweł Tadejko, tel. 504 142 530, e-mail: p(kropka)tadejko(at)pb.edu.pl

Zakres tematów dotyczy następujących zagadnień:

Blok: Komunikacja w nowych mediach (wykład/warsztaty: 12/4)

 1. Podstawy Marketingu
 2. Ewolucja komunikacji w dobie nowych mediów
 3. Social Media w marketingu

Blok: Strategia i budowanie marki (wykład/warsztaty: 20/8)

 1. Rynek mediowy w Polsce
 2. Planowanie i strategia komunikacji w nowych mediach
 3. Budowanie marki firmy w świecie nowych mediów
 4. Public Relations – budowanie wizerunku firm i osób w nowych mediach

Blok: Marketing Treści – Webwriting i kreacja (wykład/warsztaty: 10/8)

 1. Marketing Treści – zasady tworzenia i znaczenie w komunikacji
 2. Customer Development – Kreatywność w marketingu
 3. Dziennikarstwo internetowe i webwriting

Blok: Internet jako pole badań (wykład/warsztaty: 4/12)

 1. Internet jako pole badań
 2. Monitoring i badanie nowych mediów

Blok: Zarządzanie Biznesem w Internecie (wykład/warsztaty: 16/8)

 1. Handel w Internecie: Wprowadzenie do e-commerce i Sklepy internetowe
 2. Handel w Internecie: Sklepy internetowe
 3. Zarządzanie projektem internetowym
 4. Projekt zaliczeniowy – opieka merytoryczna 1
 5. Koszty, terminy, cele – dokumenty projektowe w praktyce

Blok: Kanały komunikacji i User Experience (wykład/warsztaty: 16/20)

 1. Serwisy WWW jako podstawowe narzędzie komunikacji w Internecie
 2. Współczesne systemy zarządzania treścią – WordPress
 3. Mobile – komunikacja i marketing
 4. User Experience – badania i projektowanie
 5. Psychologia w projektowaniu UX

Blok: Storytelling i twórcy internetowi (wykład/warsztaty: 16/16)

 1. Internetowi liderzy i ich wpływ na komunikację marki
 2. Twórcy internetowi – Język i komunikacja w nowych mediach
 3. Storytelling w komunikacji marketingowej
 4. Video jako narzędzie komunikacji

Blok: Pozyskiwanie ruchu (wykład/warsztaty: 28/12)

 1. Marketing w wyszukiwarkach internetowych
 2. Analityka webowa z wykorzystaniem Google Analytics
 3. E-mail marketing
 4. Działania płatne w mediach społecznościowych
 5. Kreatywne kampanie w nowych mediach
 6. E-Commerce: Rynek i logistyka / Strategie kampanii remarketingowych

Blok: Biznes w Internecie – Prawo i planowanie (wykład/warsztaty: 12/20)

 1. Biznes w Internecie – planowanie
 2. Badania internetowe w praktyce
 3. Prawne aspekty prowadzenia biznesu w Internecie
 4. Finansowanie przedsięwzięć w nowych mediach
 5. Projekt zaliczeniowy – opieka merytoryczna 2

Krótka charakterystyka wybranych przedmiotów

Ewolucja komunikacji w dobie nowych mediów

W trakcie zajęć student zapozna się z podstawowymi pojęciami z zakresu strategii i komunikacji marki oraz dowie się jaki wpływ na strategię i komunikację marki mają nowe media.

Marka – czym jest i jak z nią pracować? Rodzaje marek i typologia. Pojęcia: branding, tożsamość marki, wizerunek marki, architektura marki, pozycjonowanie. Analiza pojęć na przykładach. Komunikacja marki i jej elementy. Specyfika komunikacji w dobie nowych mediów. Wpływ nowych mediów na komunikację marek.  Analiza case studies.

Planowanie i strategia komunikacji w nowych mediach

Założenia i cele: Na zajęciach student dowie się jakie są elementy strategii. Omówimy też kluczowe czynniki wpływające na sposób konsumpcji treści w internecie oraz ich implikacje dla biznesu.
Treści programowe: Elementy strategii komunikacji w nowych mediów. Ustalanie celów komunikacji. Definiowanie grup docelowych komunikacji. Budowanie ekosystemu komunikacji w internecie.
Efekty kształcenia:

 • wiedza czym jest strategia komunikacji i jakie są jej elementy
 • wiedza o zmianach zachowań konsumentów związane z upowszechnieniem nowych mediów
 • umiejętność budowania strategii komunikacji dla biznesu
 • umiejętność określania celów biznesowych i definiowanie grup docelowych komunikacji

Strony internetowe jako podstawowe narzędzie marketingu w Internecie

W trakcie zajęć student dowie się jak zaplanować i stworzyć serwis www aby skutecznie wspierał cele organizacji/firmy/marki oraz dowie się jak pracować na co dzień z serwisem www aby był skutecznym narzędziem biznesowym.

Omawiane zagadnienia: Rodzaje i cele serwisów www. Ekosystem serwisu www. Ewolucja pracy z serwisem: od tekstu do digital experience. Jak zaplanować proces i etapy tworzeniem serwisu www? Współpraca z agencją interaktywną. Struktura, architektura informacji, nawigacja serwisu www. Wiedza o odbiorcy serwisu a personalizacja, automatyzacja, lead nurturing. Badania serwisu www. Optymalizacja serwisu www.  Przykładowe modele pracy z serwisem www. Współczesne trendy w projektowaniu serwisów www.

Social Media – rynek, narzędzia i ich zastosowanie

W trakcie zajęć student dowie się, jaką rolę pełnią social media we współczesnych procesach komunikacyjnych; pozna specyfikę rynku social media z naciskiem na rynek polski, a także zdobędzie wiedzę o wykorzystaniu social media w strategiach marketingowych i wizerunkowych.

Na zajęciach zostaną omówione specyfiki poszczególnych portali społecznościowych – zarówno pod kątem ich funkcjonalności, jak i szans i zagrożeń, jakie stwarzają. Przeanalizowane zostanie to, w jaki sposób media społecznościowe zmieniły sposób komunikowania się, jaki mają wpływ na codzienne życie oraz podejmowane decyzje konsumenckie i życiowe.

Działania płatne w mediach społecznościowych

Założenia i cele: Na zajęciach student dowie się jak korzystać platform reklamowych w najpopularniejszych serwisach społecznościowych
Treści programowe: Poznanie zasad działania platform reklamowych. Definiowanie celów kampanii. Planowanie kampanii i jej ustawienia. Wdrożenie i monitorowanie efektów kampanii.

Efekty kształcenia:

 • wiedza o zasadach działań platform reklamowych
 • wiedza o kluczowych wskaźnikach efektywności kampanii reklamowych w mediach społecznościowych
 • umiejętność planowania kampanii
 • umiejętność korzystania z platform reklamowych: ustawianie kampanii i pomiar efektów.

Koszty, terminy, cele – dokumenty projektowe w praktyce

Celem przedmiotu jest prezentacja kluczowych dokumentów wspomagających proces zarządzania projektem internetowym, a także najważniejszych czynników wpływających na powodzenie projektu.

Założenia obejmują prezentację teoretyczną oraz mocny nacisk na praktyczną naukę tworzenia planów oraz kontroli przebiegu projektu. W trakcie zajęć słuchacze poznają także najpopularniejsze narzędzia niezbędne do tworzenia dokumentacji projektowej.

Słuchacz zdobędzie wiedzę i nauczy się co najmniej:
– o najważniejszych czynnikach zarządzania projektem internetowym
– o głównych czynnikach sukcesu projektu, a także o narzędziach i dokumentach niezbędnych do zarządzania procesami projektowymi
– umiejętność samodzielnego określenia i zaplanowania zakresu prac w projekcie oraz przypisania prac do posiadanych zasobów
– umiejętność oszacowania najważniejszych czynników ryzyka w projekcie oraz zarządzania nimi

Marketing w wyszukiwarkach internetowych

W trakcie przedmiotu student: pozna zasady promocji serwisów www w wyszukiwarkach internetowych. Dowie się o bezpłatnych i płatnych kanałach promocji. Zdobędzie informacje nt. SEO (Search Engine Optimization) – zasadach działania algorytmu wyszukiwarki Google, optymalizacji serwisów internetowych, strategii działań SEO. Pozna zasady działania oraz praktyczne aspekty wykorzystania Sieci Reklamowej Google – Adwords, sieć reklamowa oraz remarketing.

 • Marketing w wyszukiwarkach internetowych. SEO – pozycjonowanie serwisów www, optymalizacja serwisów i sklepów internetowych, local SEO, social SEO;
 • SEM- Kampanie Adwords, – Sieć reklamowa, remarketing. Content Marketing. Budżetowanie kampanii internetowych.
 • Skuteczność/możliwości wybranych kanałów promocji. Tworzenie strategii kampanii internetowych. Sposoby rozliczeń za kampanie w Internecie (CPA, CPS, PPC, CPC itp.)

Analityka webowa z wykorzystaniem Google Analytics

W trakcie przedmiotu student: pozna możliwości wykorzystania narzędzia Google Analytics w praktyce. Usystematyzuje wiedzę w sposób pozwalający swobodnie poruszać się pomiędzy raportami i interpretować uzyskiwane w nich dane. Nauczy się dostosowywać usługę i widoki do potrzeb witryny i własnych, w szczególności w zakresie konfiguracji celów konwersji i ustawień e-commerce. Zapozna się także – w podstawowym zakresie – z bardziej zaawansowanymi opcjami, uzyskując przekrojowy obraz funkcjonalności tego potężnego narzędzia marketingowego.

Wprowadzenie do konfiguracji Google Analytics. Podstawowe raporty i funkcjonalności. Konfiguracja i dostosowania własne. Zaawansowane rozwiązania.

Public Relations

Cele przedmiotu obejmują zrozumienie natury PR i głównych różnic i zależności między PR, reklamą i marketingiem; podstawowe umiejętności z zakresu tworzenia treści dla mediów oraz podstawy zarządzania informacją w sytuacji kryzysowej. Omawiane treści przedmiotu:

Podstawy teoretyczne – zależności między PR, marketingiem i reklamą; Opis funkcji PR w organizacji – kim jest i jak funkcjonuje Rzecznik Prasowy, kim jest Specjalista ds. PR; Media tradycyjne w Polsce – prasa, radio, TV – podstawowe kategorie mediów tradycyjnych, różnice w przekazie; Warsztaty z tworzenia treści na potrzeby mediów – konstrukcja informacji prasowej (odwrócona piramida informacyjna), styl wall street journal; Efektywność działań PR – podstawowe miary; Podstawowe zasady zachowania organizacji i osób odpowiedzialnych za komunikację w sytuacji kryzysowej – czym jest sytuacja kryzysowa, a czym nie jest?

Marketing Treści – zasady tworzenia i znaczenie w komunikacji 

Kiedy mamy do czynienia  z content marketingiem? Wyłącznie wtedy, gdy marka dociera do nas z informacjami, które w naszym wewnętrznym przekonaniu są dla nas ciekawe, ważne i z niekłamaną radością włączamy je do naszego systemu poznawczego. I nie chodzi oczywiście o to, żebyśmy się dowiedzieli o nowej promocji w osiedlowym sklepie.

Internet jako pole badań – badania marketingowe w świecie digital

Celem zajęć jest wprowadzenie słuchaczy w tematykę badań marketingowych realizowanych z wykorzystaniem internetu. Słuchacze po ukończeniu kursu będą znali min zagadnienia związane z:

 • wykorzystaniem Internetu do realizacji tradycyjnych technik badawczych (CAWI, Real-Time sampling, badania e-mail, fokusy on-line)
 • wykorzystaniem specyficznych dla internetu możliwości w pozyskiwaniu wiedzy w niestandardowy sposób (społeczności badawcze, analizy social media, analizy treści)

E-commerce

W trakcie zajęć student dowie się czym jest e-commerce oraz jak wykorzystywać jego możliwości w budowaniu nowego kanału dystrybucji. Jak wybrać najlepsze rozwiązanie e-commerce dla danego biznesu. Jak walczyć z konkurencję aby nie używać tylko ceny a innych elementów wspierających pozytywny wizerunek firmy. Jak analizować statystyki i co można z nich uzyskać aby wyciągać odpowiednie wnioski. Student zdobędzie wiedzę która umożliwi poprowadzenie własnego sklepu internetowego w sieci oraz budowanie jego pozytywnego wizerunku aby pozyskiwać klientów.

Treści programowe obejmują n.in:

Czym jest e-commerce, jak wybrać rozwiązanie najbardziej optymalne do danego biznesu. Jak zaplanować wejście na rynek e-biznesu. Jak ustalać kamienie milowe takiego wejścia aby dobrać najbardziej optymalne czasowo rozwiązanie. Które z rozwiązań z dostępnych na rynku może być optymalne do danego biznesu. Jak tworzyć mechanizmy przykuwające uwagę. Jakie analizować ruch będący na stronie i zwiększać konwersję w systemie. Jakie testować nasze strony zakupowe oraz jakich narzędzi używać aby badać opinie i zadowolenie klientów. Gdzie oraz jak promować sklep internetowy.

Narzędzia i mechanizmy marketingu na platformie mobilnej

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z ideą technologii mobilnych oraz czynnikami jej rozwoju; jakie znaczenie ma znajomość możliwości zastosowań technologii mobilnej w zarządzaniu, korzyści dla klienta końcowego i przedsiębiorstwa.

Natomiast treści obejmują szeroko pojęte zagadnienia technologii mobilnej: urządzenia mobilne, ich funkcje i rodzaje, sieci mobilne i bezprzewodowe, zagadnienia mobilnego biznesu i handlu, problematykę programowania urządzeń mobilnych. Telefon komórkowy jako zakończenie głównych mediów komunikacji reklamowych. narzędzia marketingu mobilnego; m-social media marketing; m-SEM; m-entertainment.

E-mail marketing

W trakcie zajęć student: Dowie się czym jest e-mail marketing oraz jak wykorzystywać jego możliwości w komunikacji z klientami sklepu internetowego oraz klientami w obsłudze face2face. Jak budować procesy automatyzacji marketingu (marketing automation). Jak konstruować poprawne i dobrze konwertujące e-maile oraz przygotowywać strony lądowania.

Treści przedmiotu obejmują m.in. takie zagadnienia jak: Czym jest e-mail marketing. Jak wybrać rozwiązanie najbardziej optymalne do danego biznesu z dostępnych na rynku narzędzi do e-mail marketingu. Jak realizować działania związane z marketing automation. Jak badać skuteczność wykonywanych działań w zakresie wysyłanych e-mail, jak realizować testy A/B.

Kreatywność w marketingu Internetowym

Celem zajęć jest przekazanie uczestnikom kursu wiedzy na temat znaczenia kreatywności w przekazie reklamowym. Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę na temat procesu przygotowywania kreatywnych pomysłów na kampanię oraz o sposobach wdrażania kreatywnych kampanii w życie. W ramach kursu przedstawione zostaną również studia przypadków kreatywnych kampanii marketingowych. Wykłady oraz ćwiczenia są mocno powiązane z tematem Content Marketingu.

Planowanie obecności i komunikacja w nowych mediach

Celem zajęć jest przekazanie uczestnikom kursu wiedzy z zakresy tworzenie i wdrażania strategii oraz opracowania taktyki  obecności marki w nowych mediach (online i mobile). Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę z zakresy analizy sytuacji rynkowej, poszukiwania możliwości zaistnienia marki, budowy strategii, opracowania taktyki oraz wdrożenia i ewaluacji działań. Wiedza zdobyta na zajęciach umożliwi uczestnikom koordynację obecności marki w internecie.

Monitoring działań w Internecie i pomiar ROI

Poznanie metod pomiaru i analizy ruchu w serwisie www. Poznanie najpopularniejszych wskaźników analizy webowej. Praktyczna wiedza na temat wykorzystania Google Analytics we własnej firmie.

Omawiane treści dotyczą tematów:

Czym jest analityka webowa, jak interpretować najpopularniejsze wskaźniki. Metody ilościowe i jakościowe w analityce webowej. Wykorzystanie narzędzia Google Analytics w firmie. Raporty standardowe oraz niestandardowe w Google Analytics. Pomiar konwersji w sklepach internetowych. Analiza rezultatów kampanii reklamowych.

Prawne aspekty Internetu

Celem przedmiotu jest omówienie w przystępny sposób wybranych zagadnienia prawnych, jakie wiążą się lub mogą się wiązać z prowadzeniem działalności gospodarczej przy pomocy Internetu lub posługiwaniem się nim w związku z szeroko rozumianą aktywnością biznesową w nowych mediach. Ze względu na szczególny charakter działalności gospodarczej prowadzonej z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej i wynikających stąd zagrożeń dla konsumentów, jest to temat bardzo obszerny. Dlatego przedmiot obejmuje tylko wybrane, przeglądowe tematy związane z aspektami za prawnymi, poczynając od regulacji dotyczących zaistnienia w Internecie a kończąc na handlu elektronicznym. Wiąże się to w głównej mierze z omówieniem szczególnych wymagań jakie stawiane są z tego względu przedsiębiorcom wykorzystującym kanały elektroniczne do świadczenia usług drogą elektroniczną – bezpośrednio lub przy jej pomocy.

Współczesne systemy zarządzania treścią – WordPress

Treści programowe: Najpopularniejsze CMSy, dlaczego WordPress? Wybór i zakup hostingu do strony internetowej opartej o WordPress. Wady i zalety. Bezpieczeństwo. Instalacja i konfiguracja. Podstawowa struktura strony internetowej. Motywy i wtyczki. Wprowadzanie, edycja i publikowanie treści. Optymalizacja strony internetowej.

W trakcie zajęć student:

 • dowie się czym są systemy zarządzania treścią (CMS) i jak można je wykorzystać do realizacji celów firmy / organizacji / marki,
 • zbuduje stronę internetową opartą o WordPress.

Model biznesowy świadczenia usług elektronicznych

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z przestawieniem modeli biznesowych. Zostaną omówione nowoczesne modele e-biznesu, niezależnie od tego w jaki sposób są prowadzone. Będzie mowa zarówno o przedsięwzięciach, których finansowanie jest prowadzone przez inwestorów (np. fundusze Venture Capitals) czy wpisujące się w szczególnie mocno promowane w działaniu PO IG 8.1, w którym dotacje unijne przeznaczone są na technologicznie zaawansowane projekty związane z Internetem i e-biznesem, polegające na wykorzystaniu narzędzi ITC do świadczenia e-usług drogą elektroniczną.

Badania i projektowanie systemów zorientowanych na użytkownika

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami przygotowania architektury informacji rozwiązań internetowych zgodnie z najnowszymi trendami UI/UX. Główny nacisk położono na zapoznanie z zasadami przygotowania użytecznych projektów internetowych oraz ich dalszej optymalizacji. Przedmiot ma również na celu omówienie podstaw nowoczesnego web designu.

Opracowanie założeń i wymagań dla projektu internetowego. UI/UX w projektowaniu serwisów internetowych. Tworzenie prototypów webowych i mobilnych. Podstawowe zasady nowoczesnego projektowania graficznego. Analityka webowa w ocenie skuteczności przygotowanych rozwiązań. Zasady skutecznej optymalizacji serwisów internetowych.