Organizacja studiów

Studia trwają przez 2 semestry. Zajęcia odbywają się tylko w soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie. Zaplanowanych jest 10 terminów w sem zimowym i 10 terminów w semestrze letnim.

W zależności o specjalności, zjazdów może być 8, 9 lub 10. Studia “Projektowanie UX” i “Marketing Internetowy” mają 8 zjazdów w semestrze. Terminy zjazdów, które zostaną “wykreślone” z harmonogramu, zostaną ustalone do 15. października.

Semestr zimowy

 1. 12-13.10.2019
 2. 19-20.10.2019
 3. 26-27.10.2019
 4. 16-17.11.2019
 5. 23-24.11.2019
 6. 07-08.12.2019
 7. 14-15.12.2019
 8. 11-12.01.2020
 9. 18-19.01.2020
 10. 25-26.01.2020

Semestr letni

 1. 08-09.02.2020
 2. 22-23.02.2020
 3. 07-08.03.2020
 4. 14-15.03.2020
 5. 28-29.03.2020
 6. 04-05.04.2020
 7. 25-26.04.2020
 8. 09-10.05.2020
 9. 16-17.05.2020
 10. 23-24.05.2020

Świadectwo ukończenia studiów

W dokumencie stwierdzającym ukończenie studiów podyplomowych wpisuje się ostateczny wynik studiów, którym jest średnia ważona wszystkich uzyskanych ocen z zaliczeń. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z przepisami określonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W celu otrzymania dokumentu ukończenia studiów podyplomowych należy złożyć:

 • wypełnioną kartę obiegową – druk w biurze studiów podyplomowych,
 • dostarczenie dowodu wpłaty, w wysokości 30 złotych – za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych. 

Wpłatę należy dokonać na konto bankowe Politechniki Białostockiej PEKAO SA I O/Białystok 30124011541111000021487604 z opisem: za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych na Wydziale Informatyki.