Plan studiów

Plan studiów “Bezpieczeństwo systemów i sieci komputerowych” obejmuje około 250 godzin zajęć, z przewagą zajęć praktycznych i dotyczy następujących zagadnień:

Semestr 1

 1. Administracja systemami Linux – LPIC-1 – wykład/pracownia: 10h/20h
 2. Administracja systemami Windows I – wykład/pracownia: 5h/25h
 3. CCNA R&S: Wprowadzenie do sieci komputerowych – wykład/laboratorium: 5h/24h
 4. Kryptografia – wykład/pracownia: 5h/10h
 5. Wprowadzenie do systemu Linux – wykład/pracownia: 5h/25h
 6. Cyberbezpieczeństwo w praktyce – studia przypadków 1 – wykład: 4h
 7. Ochrona danych osobowych w Internecie – wykład: 12h

Semestr 2

 1. Administracja systemami Linux – LPIC-2 – wykład/pracownia: 10h/20h
 2. Administracja systemami Windows II – wykład/pracownia: 5h/25h
 3. CCNA R&S: Podstawy przełączania i routingu – wykład/laboratorium: 5h/16h
 4. Bezpieczeństwo sieci komputerowych – wykład/pracownia: 5h/10h
 5. Sieci bezprzewodowe – wykład/laboratorium: 4h/12h
 6. Testy penetracyjne – wykład/pracownia: 8h/8h
 7. Cyberbezpieczeństwo w praktyce – studia przypadków 2 – wykład: 4h
 8. Protokoły rutingu sieciowego – wykład: 6h
 9. Bezpieczeństwo klasy enterprise – wykład: 6h
 10. Współczesne systemy firewall – wykład: 6h

 

Przygotowanie do egzaminów certyfikacyjnych

Absolwent kierunku „Bezpieczeństwo systemów i sieci komputerowych” będzie przygotowany do zdawania następujących egzaminów certyfikacyjnych:

 1. Cisco: 100-101 ICND1 (Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1) – pierwsza część CCNA.
 2. Linux: Linux Essentials, LPIC-1, LPIC-2.
 3. Windows: Egzamin 70-410 Installing and Configuring Windows Server 2012 oraz Egzamin 70-411 Administering Windows Server 2012.

Egzaminy certyfikacyjne przeprowadza Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej, jako Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Pearson VUE.

 

Krótka charakterystyka wybranych przedmiotów

I Semestr

Administracja systemami Linux – LPIC-1

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami administracji systemem operacyjnym Linux. Słuchacze opanują umiejętności związane z administrowaniem systemami operacyjnymi Linux na poziomie egzaminu certyfikacyjnego LPIC-1.

Administracja systemami Windows I

Słuchacz uzyska wiedzę i umiejętności potrzebne do wdrożenia podstawowej infrastruktury Windows Server 2012 w istniejącym środowisku przedsiębiorstwa. Przedmiot koncentruje się na zagadnieniach początkowej implementacji i konfiguracji podstawowych usług serwerowych takich jak: Active Directory Domain Services (AD DS), usługi sieciowe oraz konfiguracji Hyper-V.

CCNA R&S: Wprowadzenie do sieci komputerowych

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do zarządzania sieciami komputerowymi w oparciu o urządzenia firmy Cisco oraz przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego. Studenci zdobędą wiedzę o budowie urządzeń Cisco oraz możliwości ich konfiguracji. Zdobędą również umiejętność budowy prostych sieci komputerowych oraz rozwiązywania problemów w sieciach komputerowych.

Kryptografia

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi metodami bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych, przedstawienie podstaw kryptografii i jej rozwoju oraz wprowadzenie do podstawowych technik steganograficznych. Słuchacze zdobędą umiejętności wykorzystania w praktyce wybranych kryptosystemów symetrycznych i asymetrycznych.

Wprowadzenie do systemu Linux

Celem przedmiotu jest umożliwienie słuchaczom zdobycia wiedzy z zakresu korzystania z systemu operacyjnego Linux. Słuchacze zapoznają się z podstawowymi poleceniami systemu Linux, jak również podstawowymi konstrukcjami powłoki bash i wyrażeniami regularnymi. Ponadto przedstawione zostaną różne dystrybucje otwartego systemu operacyjnego Linux oraz założenia wybranych licencji wolnego oprogramowania.

Cyberbezpieczeństwo w praktyce – studia przypadków 1

Celem przedmiotu jest wprowadzenie słuchaczy do zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem. Słuchacze poznają zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty cyberbezpieczeństwa na podstawie studiów przypadków.

Ochrona danych osobowych w Internecie

Celem przedmiotu jest przedstawienie słuchaczom zagadnień związanych z ochroną danych osobowych w Internecie. Podczas wykładu słuchacze zapoznają się z głównymi zagrożeniami wynikającymi z gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w Internecie oraz metodami ochrony danych osobowych.

II Semestr

Administracja systemami Linux – LPIC-2

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami zaawansowanej administracji systemem operacyjnym Linux. Słuchacze opanują umiejętności związane z administrowaniem systemami operacyjnymi Linux na poziomie egzaminu certyfikacyjnego LPIC-2.

Administracja systemami Windows II

Słuchacze zapoznają się z zagadnieniami zarządzania i obsługi środowiska pracy opartego o Microsoft Windows Server 2012. Nauczą się wykorzystywać zasady grupy do zarządzania użytkownikami i komputerami, konfigurować i pracować w trybie zdalnego dostępu. Poznają również zaawansowane zarządzanie plikami na serwerach.

Bezpieczeństwo sieci komputerowych

Celem przedmiotu jest przekazanie słuchaczom wiedzy oraz praktyczne nauczenie umiejętności konfiguracji usług w sieciach zwiększających poziom bezpieczeństwa zarówno w dostępie do wnętrza sieci jak i wydostania się na zewnątrz.

Sieci bezprzewodowe

Celem zajęć będzie przygotowanie studenta do pracy z sieciami bezprzewodowymi. Studenci zapoznają się z działaniem sieci bezprzewodowych zwłaszcza na gruncie informatyki, ale również z elementami fizyki. Poznają metody konfigurowania urządzeń i zabezpieczania sieci przed niepowołanym dostępem. Będą potrafili właściwie wykorzystać dostępne anteny oraz zabezpieczać sieć bezprzewodową.

Testy penetracyjne

Administracja systemami Linux – LPIC-1 (BSKLPIC1), Administracja systemami Linux – LPIC-2 (BSKLPIC2), Bezpieczeństwo sieci komputerowych (BSKBSK), Kryptografia (BSKKRY), Wprowadzenie do systemu Linux (BSKWDL).

Cyberbezpieczeństwo w praktyce – studia przypadków 2

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa. Słuchacze poznają zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty cyberbezpieczeństwa na podstawie studiów przypadków.

Protokoły rutingu sieciowego

Celem przedmiotu jest przedstawienie praktycznych zagadnień związanych z funkcjonowaniem i konfigurowaniem protokołów rutingu sieciowego.

Bezpieczeństwo klasy enterprise

Celem przedmiotu jest przedstawienie słuchaczom zagadnień związanych z bezpieczeństwem klasy enterprise.

Współczesne systemy firewall

Celem przedmiotu jest przedstawienie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie filtrowania ruchu sieciowego na bazie systemów Juniper SRX.