Cyberbezpieczeństwo

O czym?

Cyberbezpieczeństwo jest dziedziną interdyscyplinarną wymagającą elastycznych ekspertów posiadających ugruntowaną wiedzę m.in. z zakresu: bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych, kryptografii, bieżących przepisów prawnych oraz posiadających wysokie kompetencje społeczne i komunikacyjne.

Program nauczania studiów podyplomowych Cyberbezpieczeństwo dostosowany jest do wymagań współczesności oraz kształtujących ją norm i trendów związanych z bezpieczeństwem informacji oraz systemów i sieci informatycznych.

Program studiów | Wykładowcy | Partner merytoryczny

Kierownik merytoryczny: dr inż. Ireneusz Mrozek, tel. 663 101 260, e-mail: i(kropka)mrozek(at)pb.edu.pl,

Co zyskasz?

Absolwent kierunku Cyberbezpieczeństwo (po ukończeniu specjalności Administrator Bezpieczeństwa Sieci) posiada m.in.:

 • wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie ochrony i zabezpieczania danych oraz systemów i sieci komputerowych,
 • niezbędne przygotowanie do pracy na stanowiskach związanych z ochroną danych cyfrowych i zabezpieczaniem systemów informatycznych,
 • umiejętności z zakresu ochrony i bezpiecznego przetwarzania danych w formie cyfrowej, zabezpieczania sieci i systemów komputerowych, wykrywania nieautoryzowanego dostępu do chronionych danych,
 • wiedzę w zakresie współczesnych technik zabezpieczania danych w formie cyfrowej, prawnych aspektów ochrony danych,
 • umiejętności w zakresie stosowania współczesnych metod i środków zabezpieczania danych w formie cyfrowej oraz systemów do ich przetwarzania, przechowywania i transmisji.

Absolwent specjalności Analityk Bezpieczeństwa Teleinformatycznego uzyskuje dodatkowe kompetencje z zakresu:

 • kryminalistyki cyfrowej,
 • zarządzania incydentami,
 • analizy podatności,
 • zaawansowanych zagrożeń cybernetycznych,
 • analizy ogólnodostępnych źródeł informacji,
 • zaawansowanych protokołów sieciowych.

Absolwent specjalności Inżynier Bezpieczeństwa Sieci uzyskuje dodatkowe kompetencje z zakresu:

 • przeprowadzania testów penetracyjnych,
 • konfiguracji systemów IDS/IPS,
 • technik sprawdzających poziom bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • zaawansowanych protokołów sieciowych,
 • zaawansowanych algorytmów kryptograficznych,
 • proponowania rozwiązań technologicznych z obszaru bezpieczeństwa adekwatnych do istniejących potrzeb,
 • administracji systemami Windows Serwer,
 • zaawansowanej konfiguracji systemu Linux na poziomie LPIC-2.

Dla kogo studia?

Uczestnikiem studiów podyplomowych może być osoba, która posiada kwalifikację pełną uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie). Naturalnymi kandydatami na studia podyplomowe Cyberbezpieczeństwo są absolwenci studiów z dyscypliny informatyki technicznej i telekomunikacji oraz informatyki.

Studia umożliwiają również rozwinięcie kompetencji absolwentom innych kierunków studiów posiadających wiedzę praktyczną z obszaru informatyki. Przyjmuje się, iż kandydat na studia podyplomowe Cyberbezpieczeństwo posiada podstawową umiejętność  programowania w dowolnym języku.

Słuchacze, którzy ukończą studia podyplomowe na kierunku Cyberbezpieczeństwo specjalność Administrator Bezpieczeństwa Sieci, w kolejnej edycji mogą się rejestrować i kontynuować naukę na dowolnej specjalności (Analityk Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, Inżynier Bezpieczeństwa Sieci) z semestru trzeciego.

Partnerzy studiów

Program studiów został przygotowany we współpracy z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową (NASK) na podstawie umowy zawartej z Politechniką Białostocką.

Zgodnie z umową, część zajęć będzie realizowana przez pracowników wydelegowanych przez NASK.  Zajęcia będą się odbywały głównie na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej,  przy czym, jeden ze zjazdów może zostać zorganizowany w siedzibie NASK w Warszawie przy ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa. Koszt dojazdu pokrywa Słuchacz we własnym zakresie.