Plan studiów

Studia podyplomowe Cyberbezpieczeństwo podzielone są na dwa etapy. Etap pierwszy o specjalności Administrator Bezpieczeństwa Sieci trwa 2 semestry. Po jego ukończeniu studia mogą być kontynuowane na 1-semestralnych specjalnościach: Analityk Bezpieczeństwa Teleinformatycznego oraz Inżynier Bezpieczeństwa Sieci.

Administrator Bezpieczeństwa Sieci

Zajęcia dydaktyczne obejmują łącznie 251 godzin, w tym 129 godzin na semestrze pierwszym i 122 godziny na semestrze drugim.

SEMESTR I

 1. Administracja systemami GNU Linux – wykład/pracownia – 10/10
 2. Koncepcje systemów operacyjnych – wykład/pracownia –  6/12
 3. Podstawy programowania skryptów – wykład/pracownia – 6/16
 4. Podstawy sieci komputerowych – wykład/pracownia – 12/12
 5. Podstawy kryptografii – wykład/pracownia – 10/4
 6. Zagrożenia w obszarze cyberbezpieczeństwa – wykład – 10
 7. Podstawy bezpieczeństwa sieci i systemów IT – wykład – 6
 8. Regulacyjne, strategiczne i etyczne aspekty cyberbezpieczeństwa – wykład – 6
 9. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji – wykład – 9

SEMESTR II

 1. Ochrona sieci komputerowych – wykład/pracownia – 20/30
 2. Projekt zespołowy – pracownia – 20
 3. Technologie sieciowe i protokoły – wykład/pracownia – 10/10
 4. Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych – wykład/pracownia – 6/6
 5. Bezpieczeństwo w standardzie – normy w cyberbezpieczeństwie – wykład/pracownia – 10/10

Analityk Bezpieczeństwa Teleinformatycznego

Zajęcia dydaktyczne obejmują łącznie 372 godziny, w tym 129 godzin na semestrze pierwszym, 122 godziny na semestrze drugim i 121 godzin na semestrze trzecim

Semestry I i II realizowane są zgodnie z programem specjalności Administrator Bezpieczeństwa Sieci.

SEMESTR III

 1. Zaawansowane technologie sieciowe i protokoły  – wykład/pracownia – 10/15
 2. Analiza ogólnodostępnych źródeł informacji –  – wykład/pracownia – 8/12
 3. Analiza podatności – wykład/pracownia – 10/6
 4. Podstawy kryminalistyki cyfrowej – wykład/pracownia – 10/10
 5. Zaawansowane zagrożenia cybernetyczne – wykład/pracownia – 10/20
 6. Wprowadzenie do zarządzania incydentami – wykład – 10

Inżynier Bezpieczeństwa Sieci

Zajęcia dydaktyczne obejmują łącznie 386 godzin, w tym 129 godzin na semestrze pierwszym, 122 godziny na semestrze drugim i 135 godzin na semestrze trzecim.

Semestry I i II realizowane są zgodnie z programem specjalności Administrator Bezpieczeństwa Sieci.

SEMESTR III

 1. Administracja systemami Linux – LPIC-2 – wykład/pracownia – 15/15
 2. Administracja systemami Windows – wykład/pracownia – 10/10
 3. Systemy IDS/IPS – wykład/projekt – 5/10
 4. Testy penetracyjne – wykład/projekt – 5/10
 5. Zaawansowana kryptografia – wykład/pracownia – 10/10
 6. Zaawansowane technologie sieciowe i protokoły – wykład/pracownia – 10/15
 7. Analiza ryzyka w bezpieczeństwie informacji – wykład – 10

Szczegółowy program studiów podyplomowych Cyberbezpieczeństwo zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Białostockiej pod adresem:

http://bip.pb.edu.pl/index.php?event=informacja&id=15844