Certyfikat MTA

Certyfikat ukończenia kursu MTA “Software Development Fundamentals”

Microsoft Technology Associate (MTA) jest nowym certyfikatem na poziomie podstawowym, który ma pomóc jego posiadaczom na pierwszym etapie ich indywidualnej kariery w roli specjalisty IT lub twórcy oprogramowania. Kolejnym krokiem na ścieżce certyfikacyjnej firmy Microsoft jest certyfikat Microsoft Technology Specialist (MCTS), który wymaga praktycznego doświadczenia z platformą technologiczną Microsoft.

Słuchacze studiów podyplomowych na WI/PB mają dostęp – w ramach programu Microsoft DreamSpark – do bezpłatnych zestawów narzędzi deweloperskich, materiałów edukacyjnych, książek w wersji elektronicznej i materiałów e-learningowych. Dodatkowo słuchacze studiów podyplomowych “Informatyka” otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia MTA “Software Development Fundamentals” przygotowujący do zdawania egzaminu MTA  (98-361).